! ! ! UWAGA ! ! !
Prosimy aby każdy kto chce podbić książeczkę,  przyniósł ze sobą wszystkie dokumenty.
(KPP aktualne, certyfikat kursu Ratownika MSWiA, Patenty).
W przypadku braku dokumentów kierownik biura może odmówić podbicia książeczki.
 
UWAGA !!! 
Informujemy Członków O/M WOPR BYTOM
o konieczności opłacenia składki członkowskiej za 2023r.  do końca lutego.
Na KONTO Banku Millennium S.A. 94 1160 2202 0000 0003 6021 7827
Z dopiskiem :
 
ŚLĄSKIE WOPR Oddział Miejski w Bytomiu
 
ul.Powstańców Warszawskich 30/11
41-902 Bytom

 


TYTUŁEM : składka członkowska za 2023r. + nazwisko i imię
KWOTA : 70zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)