www.zgwopr.pl   (strona Zarządu Głównego WOPR)
 
www.slaskiewopr.pl   (strona Śląskiego WOPR)
 
www.601100100.pl   (strona Portalu Bezpieczeństwa nad wodą)
 
www.slaskie.pl  (strona oficjalny serwis Województwa Śląskiego)
 
www.msw.gov.pl  (strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 
www.osir.bytom.pl   (strona Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu)
 
www.ecw-bytom.pl  (strona Europejskiego Centrum Wodniackiego)
 
www.bytom.pl   (strona Urzędu Miasta w Bytomiu)
 
www.slam.katowice.pl   (strona Śląskiej Akademi Medycznej w Katowicach)
 
www.prc.krakow.pl   (strona Polskiej Rady Resuscytacji)
 
www.bytom.pl/straz   (strona Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu)
 
www.bytom.slaska.policja.gov.pl   (strona Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu)
 
 
www.strazmiejska.bytom.pl   (strona Straży Miejskiej w Bytomiu)
 
www.csrg.bytom.pl  (strona Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu)