Jak uzupełnić dokumenty.
Czerwonych krzyżyków nie uzupełniać!
Gdy zdjęcia są zbyt małe, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane zdjęcie,
następnie wybrać opcję:
"otworzyć obraz w nowej karcie/oknie"

Gdy osoba jest pełnoletnia, uzupełnia tylko pola kursanta. Nie uzupełnia pola Rodzic/Opiekun, za wyjątkiem RODO