Przysięga dla Młodszych Ratowników WOPR
odbędzie się 02.02.2023
na godzinach dla ratowników.

***

Rozpoczęły się godzinny woprowskie

***